Contact Us

B.N.S.D. Shiksha Niketan Inter College

Address :No. 9/48, Benajhabar, Opp Jal Sansthan, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh 208002

Phone : 0512-2545491, 2541844, 8874209091

E-mail : bnsdsn.kanpur@gmail.com

Website : www.bnsdshikshaniketan.in